13/10/2017: Παρουσιαση του Στρατου Καλαφατη στη ΦοΖ