13/01/2017: Παρουσιαση της Γιουλης Τσατσοπουλου στη ΦοΖ