05/04/2018: Παρουσιαση της ομαδας ΦοΖ στα ΦωτοΔυτικα