04/11/2016: Γ. Καραηλιας – Γ. Πρινος: Συνεργεια, editing και sequencing